วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ post 9 มีนาคม 2556
ส่งแผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชา ค33201
ใช้สำหรับการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้สอน นายมารุต  เสลาคุณ
กรุณา click
http://georgecuna1.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น