วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายมารุต  เสลาคุณ
ตำแหน่ง ครู คศ.2 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
คติประจำใจ   ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น